دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش بیوفیزیک و در رشته مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 5 - بیوفیزیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17703 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن
17704 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17705 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
17706 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
17707 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17708 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17710 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن 2 نفر، نیمه اول فقط زن
17711 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
17712 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
17713 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
17714 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17715 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17716 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
17718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بیوفیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول