دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش حقوق نفت و گاز و در رشته مجموعه حقوق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 8 - حقوق تجارت بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13651 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13652 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13653 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول پذیرفته شدگان این رشته ملزم به ارائه مدرک زبان معتبر میباشند
13657 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13658 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13660 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
13661 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13666 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق نفت و گاز آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول