کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16742 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16743 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16744 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19942 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19943 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19944 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راین کرمان مدیریت دولتی زن - مرد 30