کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 17028 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 20180 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20181 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17029 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17030 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17031 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17032 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50