دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در رشته فلسفه و کلام اسلامی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10048 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 30
10058 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 5
10078 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 25
10084 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 20
10108 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 50
10116 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 10
10177 روزانه دانشگاه جهرم فارس فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 40
10278 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 40
10290 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 40
22808 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی با آزمون مرد 15
10385 روزانه دانشگاه شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 15
10451 روزانه دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 100
10521 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 40
10537 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 25
10548 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 20
10591 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 40
10595 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
17356 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین(ع) - اهواز خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25740 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
18527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18646 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر آذربایجان غربی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18901 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر اصفهان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19512 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19540 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان قزوین فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20262 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20508 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد غرق آباد(نوبران) مرکزی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین مرکزی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد گوگان آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19217 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19312 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19484 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19548 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19650 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هویزه خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19903 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد نیک شهر سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک قم فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد ارزوئیه کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا گلستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان گیلان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب هرمزگان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50