دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه جیرفت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) به دانشجويان براساس الويت خوابگاه تعلق مي گيرد. 2) نشاني: جيرفت، كيلومتر 8 جاده بندرعباس. صندوق پستي: 364 تلفن: 3-43347061 نمابر: 43347065-034
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10197 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 20
22662 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی با آزمون هردو 16
10198 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون هردو 10
10199 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10200 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10201 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10202 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10203 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10204 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10205 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10206 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10207 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10208 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10209 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
22663 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10210 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10211 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10212 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10213 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10214 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10215 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی شیلات صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10216 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10217 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10218 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولیدات گیاهی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10219 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10220 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
22664 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
22665 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4