دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشکده پزشکی در سال 1374 با پذیرش 26 دانشجو در رشته پزشکی آغاز به کار نمود. در ابتدا محل برگزاری کلاس‌ها به صورت موقت در یک دبیرستان استیجاری در حومه شهر ایلام واقع بود. در سال 1376 با تأسیس ساختمان جدید مجتمع بانگنجاب به این محل منتقل شد. استادان اولیه پروازی (مدعو) از دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که کم‌کم با جذب اعضای هیئت علمی در رشته‌های مختلف در حال حاضر تمامی مدرسین دوره علوم پایه و بالینی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام یا مدرسین غیر هیئت علمی بومی منطقه هستند که تا کنون سه دوره فارغ‌التحصیل داشته است.   رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1374- کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1369- کاردانیماماییپرستاری و مامایی1371- کاردانیبهداشت خانوادهآموزشکده بهداشت1373- کاردانیمبارزه با بیماری‌هاآموزشکده بهداشت1376- کاردانیبهداشت محیطآموزشکده بهداشت1370- کاردانیاتاق عملآموزشکده پیراپزشکی1376- کاردانیعلوم آزمایشگاهیآموزشکده پیراپزشکی1375- کاردانیهوشبریآموزشکده پیراپزشکی1375-     بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه: ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی 1امام خمینی(ره)1352188داخلی، داخلی اعصاب، قلب، جراحی، کودکان، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، روانپزشکی، عفونی و سوختگی 2آیت‌الله طالقانی138028زنان و زایمان     ü دانشکده پزشکی       دانشکده پزشکی در سال 1374 با پذیرش 26 دانشجو در رشته‌ی پزشکی آغاز به کار نمود. در ابتدا محل برگزاری کلاس‌ها به صورت موقت در یک دبیرستان استیجاری در حومه شهر ایلام واقع بود. در سال 1376 با تأسیس ساختمان جدید مجتمع بانگنجاب به این محل منتقل شد. استادان اولیه پروازی (مدعو) از دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که کم‌کم با جذب اعضای هیئت علمی در رشته‌های مختلف در حال حاضر تمامی مدرسین دوره علوم پایه و بالینی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام یا مدرسین غیر هیئت علمی بومی منطقه هستند که تا کنون سه دوره فارغ‌التحصیل داشته است. آزمایشگاه‌ها:       آناتومی، ایمنی‌شناسی، بیوشیمی، فیزیولوژی، ویروس‌شناسی، آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی، انگل‌شناسی و میکروب‌شناسی و قارچ‌شناسی       ü آموزشکده بهداشت       ü آموزشکده پیراپزشکی       ü دانشکده پرستاری و مامایی       دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان اولین دانشکده از حوزه دانشکده علوم پزشکی ایلام در سال 1369 با تعداد 12 نفر دانشجوی پرستاری در مقطع کارشناسی در یک واحد ساختمانی استیجاری و با تعداد یک نفر عضویت علمی و دو نفر کارشناس پرستاری و مامایی شروع به کار نمود. بعد از آن هر سال تعدادی حدوداً بین 35- 20 نفر دانشجوی پرستاری پذیرش داشته و از سال 1371 دوره کاردانی مامایی نیز با 19 نفز دانشجوی مامایی دایر گردید. در حال حاضر نیز این دانشکده در گروه‌های آموزشی پرستاری و مامایی و در دو مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری و کاردانی مامایی هر سال دانشجو می‌پذیرد.       اعضای هیئت علمی ثابت این دانشکده در حال حاضر شامل 3 نفر در گروه مامایی و 5 نفر کارشناس ارشد در گروه پرستاری می‌باشند و همچنین تعداد 2 نفر کارشناس مامایی و 5 نفر کارشناس پرستاری نیز به صورت ثابت و به عنوان مربی بالینی مشغول به کار می‌باشند.       این دانشکده از سال 1378 با دیگر دانشکده‌ها و آموزشکده به صورت مجتمع آموزشی در باده گنجاب مستفر شد و دارای فضاهای آموزشی شامل کلاس‌های درس، اتاق پراتیک سمعی و بصری، آزمایشگاه (به صورت مشترک و با دیگر دانشگاه‌ها)، کتابخانه و کلاس مهارت‌های بالینی می‌باشد. پذیرش دانشجو به صورت سالیانه یک گروه پرستاری در مهر ماه هر سال و یک گروه مامایی در بهمن ماه می‌باشد و ضمناً از سال 1380 نیز به صورت متناوب دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در بهمن ماه پذیرش گردیده است. آزمایشگاه‌ها:       در دانشکده پزشکی: تشریح، فیزیولوژی، skill lab، بافت‌شناسی و سلول‌شناسی، آسیب‌شناسی، انگل‌شناسی، میکروب‌شناسی، ایمنی‌شناسی و هماتولوژی و بیوشیمی و آزمایشات کاربردی  
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11021 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون هردو 36
11022 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون هردو 12
11023 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام اتاق عمل با آزمون هردو 25
11024 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی با آزمون هردو 30
11025 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون هردو 30
11026 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون هردو 30
11027 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون هردو 30
11028 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 30
11029 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مامایی با آزمون زن 20 ممنوعیت نقل و انتقال
11030 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 35
11031 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 35
11032 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری با آزمون هردو 25
11033 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون هردو 30
11034 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی با آزمون هردو 5
11035 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون هردو 7
11036 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون هردو 7
11037 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11038 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11039 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
11040 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری با آزمون هردو 5
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12523 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون هردو 34 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر مدت تحصیل
12525 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27052 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 25