دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشکده علوم پزشکی شهرکرد هر چند قدمت سیستم ارائه خدمات بهداشت و درمان در استان از نیم قرن تجاوز می‌کند ولی تا قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی فعالیت‌های این بخش تحت عنوان سازمان بهداری تنها به خدمات درمانی آن هم به صورت ناقص و در قالب دو بیمارستان و چند درمانگاه که عمدتاً در شهرها مستقر بودند محدود می‌گردید مراکز مذکور عمدتاً توسط پزشکان خارجی اداره می‌شد و خلاء سایر نیروها از جمله ماما و پرستار و بهورز کاملاً محسوس بود. از نظر مراکز آموزش عالی هیچ گونه مراکز آموزشی مستقلی در سطح استان وجود نداشت و جویندگان دانش با تحمل رنج و مشقت فراوان ناگریز به مهاجرت به شهرهای بزرگ شدند. علی‌رغم اینکه در سال 57 با پیروی انقلاب شکوهمند اسلامی تحول اساسی در زمینه‌های مختلف در کشور و استان اتفاق افتاد اما در بخش بهداشت و درمان استان تغییر محسوسی ایجاد نگردید در فاصله زمانی سال‌های 57- 64 با مطرح شدن مراقبت‌های کارشناسان و متخصصان بخش بهداشت و درمان نسبت به طراحی سیستم شبکه‌های بهداشتی درمانی در سطح استان همت گماردند که بر مبنای تحقق عدالت اجتماعی و رفع نیازهای مناطق محروم استوار بود و بعد از اجرای طرح آزمایشی شبکه این طرح مورد حمایت مسئولین نظام قرار گرفت و گسترش چشمگیری پیدا کرد و استان چهار محال و بختیاری آهنگ سریع‌تری داشت. از سال 1364 سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تغییر نام و به طور کلی ساختار آن متحول و مأموریت‌های جدید در ارتباط با بهداشت و درمان و آموزش و پژوهش و فرهنگی دانشجویان و پشتیبانی برای آن پیش‌بینی شد. مطالعه روند رشد خدمات در استان در فاصله سال‌های 65 تا 70 گویای این واقعیت است که وضعیت بهداشت و درمان از بهبود نسبی برخوردار بوده و روند تشکیل آن ادامه پیدا کرده است.       در دهه دوم شکل‌گیری نظام یعنی از سال 74 تا کنون و پس از فراغت از کمیت‌ها و توسعه واحدهای بهداشتی درمانی و افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات پرداختن به کیفیت خدمات در ابعاد مشخص مورد توجه و به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دانشگاه در دستور کار قرار گرفت که با اجرای طرح‌های مختلف و پایلوت کشوری پایه‌های بهداشت و درمان استوار شد. رشته- مقطع‌های ارائه شده: مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1365- کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی1379- کارشناسیپرستاریپرستاری1366- کارشناسیپرستاری بروجنپرستاری1366- کارشناسیپرستاریپرستاری1366شبانه کاردانیبهداشت محیطپزشکی1370- کاردانیعلوم آزمایشگاهیپزشکی1369- کاردانیبهداشت خانوادهپزشکی1371- کاردانیرادیولوژیپزشکی1373- کاردانیماماییپرستاری1365- کاردانیهوشبریپرستاری1366- کاردانیاتاق عملپرستاری1367- کاردانیمبارزه با بیماری‌هاپزشکی1374- کاردانیبهداشت خانوادهپزشکی1371شبانه کاردانیرادیولوژیپزشکی1373شبانه کاردانیماماییپرستاری1365شبانه   بیمارستان‌ها: ردیفبیمارستان/ مرکزسال تأسیستخت فعالرشته‌های آموزشی 1هاجر(س)1371338داخلی، قلب، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، نوزادان، روانپزشکی و بیهوشی 2آیت‌الله کاشانی1350197داخلی اعصاب، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست، عفونی، بیهوشی 3رسالت134831چشم‌پزشکی   ü دانشکده پزشکی:       در سال 1365 با پذیرش 110 دانشجو پزشکی در ساختمان مجاور بیمارستان هاجر تأسیس شد و پس از احداث ساختمان فعلی دانشکده در رحمتیه به مکان مذکور منتقل گردید. لازم به ذکر است که در ابتدا اکثر استادان از دانشگاه اصفهان به داشنگاه شهرکرد دعوت می‌شدند و در حال حاضر کلیه استادان، زیر نظر دانشکده پزشکی شهرکرد بوده و از استادان مدعو کمتر استفاده می‌شود.   آزمایشگاه‌ها:       آسیب‌شناسی، آناتومی، ایمنی‌شناسی، بافت‌شناسی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، انگل‌شناسی، قارچ‌شناسی، بیوشیمی و شیمی، میکروب‌شناسی، ویروس‌شناسی.   ü دانشکده پرستاری و مامایی:       دانشکده پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد در سال 1365 با پذیرش 48 دانشجوی پرستاری و 80 دانشجوی مامایی در مقطع کاردانی شروع به فعالیت نمود. در حال حاضر در این دانشکده رشته‌های کارشناسی پرستاری پیوسته و ناپیوسته، کاردانی مامایی، کاردانی هوشبری و تکنسین اتاق عمل ارائه می‌گردد.   آزمایشگاه‌ها:       SKILL LAB- فیزیولوژی- ایمنی‌شناسی- تشریح- بیوسیمی- میکروب‌شناسی- انگل‌شناسی- بافت‌شناسی و سلول‌شناسی- آسیب‌شناسی- فیزیک پزشکی.   ü دانشکده بهداشت: -  
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11386 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون هردو 32
11387 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون هردو 30
11388 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی با آزمون هردو 12
11389 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری اتاق عمل با آزمون هردو 20
11390 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11391 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری با آزمون هردو 48
11392 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 25
11393 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 25
11394 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مامایی با آزمون زن 20
11395 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 20
11396 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری هوشبری با آزمون هردو 25
11397 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون هردو 20
11398 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری بهداشت عمومی با آزمون هردو 2
11399 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری با آزمون هردو 3
11400 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 2
11401 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 2
11402 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 2
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12533 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون هردو 24 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل
12535 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان استان چهارمحال وبختیاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل