کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11862 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 30
تجربی - نیمه متمرکز 21721 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی کاردانی تکنسین سلامت دهان زن - مرد 30