دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه علوم پزشکی کاشان زمینه تأسیس دانشکده پزشکی قبل از سال 65 فراهم شده و به استناد تصویب‌نامه دومین اجلاس مورخ 30/9/65 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پشیک کشور، تأسیس دانشکده پزشکی کاشان مورد تصویب قرار گرفته، رسماً فعالیت‌های خود را شروع نمود و با توجه به توان بالقوه و استعداد فراوان، به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه مورخ 1/10/72 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، دانشکده پزشکی کاشان، به دانشگاه علوم پزشکی تبدیل گردیده و با تأسیس 4 دانشکده پزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی و 23 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و دکتری تخصصی و پذیرش دانشجو در تمام مقاطع و رشته‌های تحصیلی مربوط، چندین دوره از دانش‌آموختگان این دانشگاه در خدمت مردم عزیزمان قرار دارند. این دانشگاه در حال حاضر دارای 127 عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری، دانشیاری و مربی می‌باشد که با بیش از 2400 نفر دانشو و پنج بیمارستان آموزشی، درمانی شامل بیمارستان‌های نقوی، متینی، اخوان، دکتر شبیه‌خوانی، شهید بهشتی با مجموع 725 تخت بیمارستانی و بخش‌های متنوع آموزشی درمانی و مرکز MRI و با 30 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، 33 خانه بهداشت، 3 مرکز تسهیلات زایمان و 36 پایگاه بهداشتی در خدمت شهروندان قرار دارد.   دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان: الف)‌دانشکده پزشکی: دارای هفده گروه آموزشی       مقاطع: دکتری حرفه‌ای، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی       تعداد دانشجو 520 نفر       تعداد کتب فارسی 21587 جلد       تعداد کتب لاتین 10873 جلد   ب) دانشکده پرستاری و مامایی: دارای سه گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری مدیریت بهداشت و مامایی با هشت گرایش در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته.       تعداد دانشجو 358 نفر       تعداد کتب فارسی 6410 جلد       تعداد کتب لاتین 3100 لاتین   ج) دانشکده پیراپزشکی: دارای چهار گروه آموزشی: علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، مدارک پزشکی و هوشبری در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته       تعداد دانشجو 327 نفر       تعداد کتب فارسی 549 جلد       تعداد کتب لاتین 370 جلد   د) دانشکده بهداشت: دارای سه گروه آموزشی بهداشت و آمار- بهداشت حرفه‌ای و بهداشت محیط در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته می‌باشد.       تعداد دانشجو 416 نفر       تعداد 779 نفر در دوره شبانه این دانشگاه در مقاطع و رشته‌های مختلف مشغول به تحصیل می‌باشند.       این دانشگاه دارای پنج بیمارستان آموزشی و درمانی شامل نقوی، متینی، اخوان، دکتر شبیه‌خوانی، شهید بهشتی می‌باشد. ضمناً 29 مرکز بهداشتی درمانی، 51 خانه بهداشت روستایی و پایگاه بهداشتی تمام نقاط این شهرستان را تحت پوشش قرار داده است.  
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11535 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی با آزمون هردو 74
11536 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی با آزمون هردو 24
11537 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان اتاق عمل با آزمون هردو 15
11538 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون هردو 25
11539 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری با آزمون هردو 30
11540 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری با آزمون هردو 30
11541 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 21
11542 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 20
11543 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه با آزمون هردو 25
11544 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 20
11545 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی با آزمون زن 25
11546 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 25
11547 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 25
11548 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری با آزمون هردو 15
11549 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون هردو 5
11550 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11551 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11552 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12517 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی کاشان
12520 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دارای تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل برای خـدمت در منـاطق تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشکی کاشان