دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در دانشگاه فسا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) در اين دانشگاه خوابگاه هاي دانشجويي به صورت خودگردان و به تعداد محدود ارائه مي شوند. 2) نشاني: فسا، بلوار معلم