دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين دانشكده براي دانشجويان پسر فاقد خوابگاه مي باشد. 2) نشاني: خوانسار، انتهاي بلوار نماز. تلفن: 57770691 نمابر: 57770692 - 031
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11443 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون هردو 40
11444 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون زن 15
11445 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11446 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11447 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی زن 10