دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
شماره تماس های داشنگاه: 03157240065 و 03157241560
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11462 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی برق با آزمون هردو 60
11463 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون هردو 60
11464 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون هردو 60
11465 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون هردو 45