کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10092 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران آمار و کاربردها زن 35
ریاضی - با آزمون 10093 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها زن 40
ریاضی - با آزمون 10094 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم کامپیوتر زن 30
ریاضی - با آزمون 10095 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فیزیک زن 45
ریاضی - با آزمون 10096 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق زن 25
ریاضی - با آزمون 10097 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 35
ریاضی - با آزمون 10098 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران زن 25
ریاضی - با آزمون 10099 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 50
ریاضی - با آزمون 10100 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی مکانیک زن 30
ریاضی - با آزمون 17633 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 3
ریاضی - با آزمون 17634 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 6
ریاضی - با آزمون 17635 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 3
ریاضی - با آزمون 17636 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی زن 3
ریاضی - با آزمون 17637 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 3
ریاضی - با آزمون 17638 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 3
ریاضی - با آزمون 17639 نوبت دوم با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی زن 14
ریاضی - نیمه متمرکز 21840 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن - مرد 4