کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10951 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی اپتیک و لیزر مرد 20
ریاضی - با آزمون 10952 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی دریا مرد 20
ریاضی - با آزمون 10953 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی هوافضا مرد 20
ریاضی - با آزمون 10954 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی اپتیک و لیزر مرد 20
ریاضی - با آزمون 10955 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی دریا مرد 20
ریاضی - با آزمون 10956 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) اصفهان مهندسی هوافضا مرد 20