دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، اولین دانشگاه تخصصی در ایران است. این دانشگاه در سال 1326 تحت عنوان آموزشگاه جنگل و مرتع تأسیس شد. به دنبال روند رو به رشد آموزشگاه، در سال 1354 به مدرسه عالی منابع طبیعی با سه رشته جنگل‌داری، مرتع و حفاظت خاک تغییر نام داد. در سال 1360 مدرسه عالی منابع طبیعی تحت عنوان دانشکده منابع طبیعی تحت پوشش دانشگاه مازندران قرار گرفت. براساس مصوبه شورای گسترش، در سال 1365 این دانشگاه با پیوستن به آموزشکده کشاورزی گنبد یک مؤسسه مستقل با عنوان مجتمع کشاورزی و منابع طبیعی و سپس در سال 1371 به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تغییر نام داد.   اطلاعات کلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سال تأسیس1336 سال تبدیل به دانشگاه1371 تعداد دانشکده‌های موجود10 دانشکده تعداد مراکز تحقیقاتیندارد تعداد رشته‌های کاردانی موجود4 رشته تعداد گروه‌های آموزشی20 رشته     تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه علوم کشاورزی گرگان به تفکیک گروه آموزشی (براساس اطلاعات سال 1384) ردیفنام گروهنام دورهجمع کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتری 1زیست‌شناسی-32119-340 2زمین‌شناسی-140--140 3ریاضی-60--60 4آمار و کامپیوتر992--101 5شیلات-1322110163 6محیط زیست-126--126 7مرتع-127129148 8آبخیزداری-12716-163 9جنگلداری-11432-146 10چوب و کاغذ-11032-142 11علوم و صنایع غذایی-136--136 12علوم دامی-253244281 13خاک‌شاسی-14121-162 14گیاه‌پزشگی-17421-195 15باغبانی-2074-211 16زراعت-140213164 17آبیاری-133--133 18تولیدات دامی55145--200 19تولیدات گیاهی58---58 20منابع طبیعی152265--417 21جمع2742943223263466 جمع کل3466       تعداد کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1382  کارکنانکارکنان پیمانیجمع زیر دیپلم39544 دیپلم48048 فوق دیپلم15116 لیسانس62062 فوق لیسانس14014 جمع1876193     فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان سال 1383 مقالاتتعداد مقالات علمی پژوهشی46 مقالات علمی ترویجی4 مقالات ISI11 مقالات ارایه شده در همایش‌های داخلی43 مقالات ارایه شده در همایش‌های جهانی42 جمع146         1) اين دانشگاه براي كليه دانشجويان غيربومي كليه مقاطع داراي خوابگاه است و همچنين امكانات رفاهي براي كليه دانشجويان فراهم مي باشد . 2) داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد دانشگاه، به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11012 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11013 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
11014 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
22860 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5
11015 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب با آزمون هردو 25
11016 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون هردو 25
11017 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون هردو 25
22861 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی با آزمون هردو 5