کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 15290 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی معماری زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 18852 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 18853 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 15291 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15292 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15293 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15294 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 15295 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیزیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 15296 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی شهرسازی زن - مرد 40
ریاضی - صرفا سوابق 15297 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25