کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 19610 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 15768 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - صرفا سوابق 15769 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - صرفا سوابق 15770 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - صرفا سوابق 19611 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 19612 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس روانشناسی زن - مرد 10
ریاضی - صرفا سوابق 19613 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - صرفا سوابق 19614 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 5