دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته ریاضیات و کاربردها

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 70
10014 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10019 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 90
10053 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 80
10075 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 50
10089 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 40
10097 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 25
10116 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10133 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10142 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10145 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10147 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 60
10159 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 50
10188 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10191 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10197 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10210 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 54
10227 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 36
10243 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 48 امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10247 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 12 امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند به دانشگاه تبریز وجود ندارد.
10296 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 90
10299 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 35
10339 روزانه دانشگاه جهرم فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10349 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10350 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
10372 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 65
10374 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10382 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 65
10385 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 70
10404 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10407 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10420 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10421 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10423 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 60
10461 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
10464 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
10474 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10487 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10507 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10508 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
10535 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10537 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
10564 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
10566 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10573 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 40 مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه خواهد شد).
10602 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 37
10603 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 3
10605 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 50
10637 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
10639 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 25
10649 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10662 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 5
10672 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 60
10683 روزانه دانشگاه شیراز فارس ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 70
10727 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 50
10742 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 55
10793 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 65
10804 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 40
10810 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 5
10815 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 50
10825 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 35
10835 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 5
10862 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
10863 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
10893 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
10896 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 25
10937 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
10949 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 25
10974 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 35
10999 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
11000 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11025 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 60
11042 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 30
11071 روزانه دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11074 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11083 روزانه دانشگاه قم قم ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 155
11094 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 60
11108 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 30
11138 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
11143 روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی زن 50
11149 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 35
11169 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11179 روزانه دانشگاه گنبد گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 25
11184 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 70
11198 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 30
11215 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 45
11231 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11233 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی زن 50
11237 روزانه دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی زن 60
11239 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 40
11258 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11261 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 60
11274 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 40
11280 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 5
11301 روزانه دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
11302 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11318 روزانه دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 55
11322 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11325 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11339 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11342 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11357 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11359 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11363 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 30
11371 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 10
11408 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 90
11410 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
11421 روزانه دانشگاه یزد یزد ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 80
11446 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
11491 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 35
11494 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 15
11542 روزانه مرکز آموزش عالی اقلید فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11551 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
11552 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ریاضیات و کاربردها با آزمون هردو 60
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12995 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت:اشتهارد - طالقان
12996 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون مرد 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی اشتهارد، طالقان/محل خدمت:اشتهارد - طالقان
12999 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت: مناطق چهارگانه کرج
13000 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی کرج/محل خدمت: مناطق چهارگانه کرج
13010 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت: نظرآباد - ساوجبلاغ
13011 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون مرد 4 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی نظرآباد، ساوجبلاغ/محل خدمت: نظرآباد - ساوجبلاغ
13060 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون مرد 21 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت: مناطق 51 تا 91 تهران
13061 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 6 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران/ مخصوص داوطلبان بومی شهر تهران، شمیرانات/محل خدمت: مناطق 51 تا 91 تهران
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17406 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17593 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17671 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17763 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17905 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18034 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18085 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18154 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18225 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18318 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18498 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18501 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18509 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره البرز ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18904 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18941 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18952 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18956 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد اردل چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد جونقان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد سامان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد گندمان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19256 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد قیر و کارزین فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد نرماشیر کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19506 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19510 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل خمام) گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت (محل تحصیل سنگر) گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد دهبارز هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز میانه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18536 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18542 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18546 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد گوگان آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هادی شهر آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هریس آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سلماس آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18917 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درگز خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان خوزستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19279 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محلتحصیلکامفیروز) فارس ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19435 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19436 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19439 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19490 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد راور کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد شهداد کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلان غرب کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر لنگه هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد حاجی آباد هرمزگان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40