دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته فیزیک مهندسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10022 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی با آزمون هردو 50
10033 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی با آزمون هردو 10
10200 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک مهندسی با آزمون هردو 45
10214 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی با آزمون هردو 36
10231 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی با آزمون هردو 24
10303 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک مهندسی با آزمون هردو 25
10393 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 50
10409 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
10511 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 90
10523 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 30
10609 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 25
10624 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 10
10675 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی با آزمون هردو 50
10794 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 70
10868 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 40
10881 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 10
10919 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم فیزیک مهندسی با آزمون هردو 35
10929 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فیزیک مهندسی با آزمون هردو 25
10938 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک مهندسی با آزمون هردو 45
11097 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 25
11111 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 12
11348 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی با آزمون هردو 50
11361 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
11554 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین فیزیک مهندسی با آزمون هردو 55
17765 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی فیزیک مهندسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60