دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در مجتمع آموزش عالی سراوان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
054- نشاني: استان سيستان و بلوچستان، شهرستان سراوان، بلوار پاسداران، جنب فرمانداري. كدپستي: 9951634145 تلفن: 37630098 نمابر: 37630098
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11498 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون هردو 50
11499 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون هردو 50
11500 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 50
23091 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 5
23092 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون هردو 2
23093 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
23094 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
11501 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11502 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
11503 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
23095 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 2
23096 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5