دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در مرکز آموزش عالی فیروز آباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11580 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق با آزمون هردو 25
11581 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع با آزمون هردو 25
11582 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25
11583 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی برق با آزمون هردو 5
11584 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع با آزمون هردو 5
11585 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی مکانیک با آزمون هردو 5
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12765 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس مهندسی صنایع با آزمون هردو 3 مخصوص داوطلبان استان کهگیلویه وبویراحمد مرکز آموزش عالی فیروز آباد