دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در رشته معماری داخلی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11383 روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران معماری داخلی با آزمون هردو 17 محل تحصیل کرج و تهران
11395 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی با آزمون هردو 26
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12711 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس معماری داخلی با آزمون مرد 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه هنر شیراز
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17366 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17387 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17392 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17435 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی با آزمون هردو 60
17484 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17568 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17582 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17589 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17652 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17736 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17807 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17819 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17839 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17852 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17915 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17938 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز معماری داخلی با آزمون زن 60
17967 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18013 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18016 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18142 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18166 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18233 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار اریا ایوانکی سمنان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18249 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18367 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18414 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18418 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران معماری داخلی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18433 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری داخلی با آزمون هردو 120