کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14243 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14244 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی پزشکی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14245 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14246 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21190 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21191 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 21192 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 14247 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14248 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 21193 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس علوم ورزشی زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21194 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 6
ریاضی - صرفا سوابق 21195 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس کاردانی مدیریت صنعتی زن - مرد 6