کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14414 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مهندسی صنایع مرد 50 محل تحصيل واحد برادران 
ریاضی - با آزمون 14415 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مهندسی صنایع زن 50 محل تحصيل واحد خواهران 
ریاضی - با آزمون 21314 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری مرد 5 محل تحصيل واحد برادران 
ریاضی - با آزمون 21315 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی مرد 6 محل تحصيل واحد برادران 
ریاضی - با آزمون 21317 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری زن 5 محل تحصيل واحد خواهران 
ریاضی - با آزمون 21318 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی زن 6 محل تحصيل واحد خواهران 
ریاضی - صرفا سوابق 21316 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی مرد 5 محل تحصيل واحد برادران 
ریاضی - صرفا سوابق 21319 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت بازرگانی زن 5 محل تحصيل واحد خواهران