کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14829 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 21599 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 14
ریاضی - صرفا سوابق 14830 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14831 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14832 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14833 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14834 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر زن - مرد 100