کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 14639 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 14640 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14641 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14642 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان مهندسی معماری زن - مرد 60
ریاضی - صرفا سوابق 14643 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14644 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14645 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 100 پذيرش با عنوان ايمني صنعتي و محيط كار 
ریاضی - صرفا سوابق 14646 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردانی علمی - کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14647 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردانی علمی - کاربردی سخت افزار کامپیوتر زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14648 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردانی علمی - کاربردی مخابرات - ارتباط دادهها زن - مرد 100
ریاضی - صرفا سوابق 14649 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان کاردانی علمی -کاربردی نرم افزار کامپیوتر زن - مرد 100