دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دسته نیمه متمرکز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27112 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت اطلاعات با آزمون مرد 5
27113 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت اقتصادی با آزمون مرد 5
27114 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت بین الملل با آزمون مرد 5
27115 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران امنیت نرم با آزمون مرد 5
27116 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران پژوهشگری امنیت با آزمون مرد 5
27118 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران حفاظت اطلاعات با آزمون مرد 15
27119 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران ضد تروریسم با آزمون مرد 5
27120 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران علوم فنی امنیت با آزمون مرد 5
27163 روزانه دانشگاه اطلاعات امنیت ملی تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات با آزمون مرد 5
27531 مشترک دانشگاه تهران تهران مهندسی برق با آزمون هردو 15 حضوری - شرایط دوره مندرج در انتهای دفترچه مشترک با دانشگاه ایندیانا پردو - انجام مصاحبه
27532 مشترک دانشگاه تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون هردو 10 حضوری - شرایط دوره مندرج در انتهای دفترچه مشترک با دانشگاه ایندیانا پردو - انجام مصاحبه
27533 مشترک دانشگاه تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون هردو 25 حضوری - شرایط دوره مندرج در انتهای دفترچه مشترک با دانشگاه ایندیانا پردو - انجام مصاحبه
27164 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی علوم انتظامی با آزمون مرد 70
27001 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر مازندران مهندسی دریانوردی با آزمون مرد 35
27002 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر مازندران مهندسی ماشین آلات دریایی با آزمون مرد 35
27117 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مروج سیاسی با آزمون مرد 6
27165 روزانه مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم قم تربیت مربی عقیدتی سیاسی با آزمون مرد 6
27121 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -
27122 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27123 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 3 -
27124 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 3 مرد
27125 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی با آزمون مرد 3 -
27126 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی با آزمون مرد 3 -
27127 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی با آزمون مرد 9 مرد
27128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27129 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی با آزمون مرد 5 مرد
27130 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی با آزمون مرد 5 -
27131 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27132 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27133 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27134 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27135 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم ورزشی با آزمون مرد 8 مرد
27136 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 مرد
27137 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 3 -
27138 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -
27139 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 مرد
27140 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27141 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27142 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 مرد
27143 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27144 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27145 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27146 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27147 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27148 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27149 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27150 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27151 روزانه دانشگاه قم قم علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -
27152 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 مرد
27153 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 محل تحصیل پردیس خواهران
27154 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27155 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون مرد 14 -
27156 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27157 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27158 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی با آزمون مرد 6 -
27159 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27160 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27161 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27162 روزانه مرکز آموزش عالی کاشمر خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 8 -
27168 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 -
27169 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 مرد
27170 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27171 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 مرد
27173 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27174 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27175 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون مرد 2 -
27176 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 مرد
27177 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 1 محل تحصیل پردیس خواهران
27178 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27179 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون مرد 4 -
27166 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 4 مرد
27167 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مربیگری ورزشی با آزمون مرد 2 -
27180 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 4 مرد
27189 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 محل خدمت مناطق 51 تا 91تهران مخصوص داوطلبان بومی شهر ته ران ش میرانات
27193 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی کرج مح ل خ دمت مناطق چهارگانه کرج
27194 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی نظرآبـاد، سـاوجبلاغ - محل خدمت: نظرآباد-ساوجبلاغ
27197 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 محل خدمت مناطق 51 تا 91تهران مخصوص داوطلبان بومی شهر ته ران ش میرانات
27198 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی کرج مح ل خ دمت مناطق چهارگانه کرج
27199 فرهنگیان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بـومی نظرآبـاد، سـاوجبلاغ - محل خدمت: نظرآباد-ساوجبلاغ
27234 فرهنگیان پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان کرمان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصــوص داوطلبــان بــومی یزد، زارچ - محــل خدمت یزد، زارچ
27309 فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 اموزشی دامنه پذیرش به انتخاب استان لام رد مه ر مح ل خ دمت یکی از من اطق مخصوص داوطلبان بومی خنج گ راش لارس تان
27344 فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 بندرترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان - محـل مخصــوص داوطلبــان بــومی آق قــلا، گرگــان، خدمت گرگان
27399 فرهنگیان پردیس شهید چمران تهران تهران مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبـان بـومی بابـل، بنـدپی شـرقی، سوادکوه، شیرگاه - محل خدمت بابل بندپی غربی، بهنمیر، قائم شـهر، کیاکلا، جویبـار،
27416 فرهنگیان پردیس شهید مدرس سنندج کردستان مربیگری ورزشی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی بیجار دیواندره مح ل خدمت بیجار دیواندره کرانی