کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12663 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12664 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - با آزمون 12665 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 5
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12666 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 25
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12667 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آموزش زبان انگلیسی زن - مرد 5
زبان های خارجی - صرفا سوابق 12668 نوبت دوم صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مترجمی زبان انگلیسی زن - مرد 5