کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12729 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان زبان و ادبیات انگلیسی زن 25
زبان های خارجی - با آزمون 12730 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرمآباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) لرستان زبان و ادبیات انگلیسی زن 25