کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرم آباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه زبان های خارجی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرم آباد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
زبان های خارجی - با آزمون 12726 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 20
زبان های خارجی - با آزمون 12727 نوبت دوم با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات انگلیسی زن - مرد 25