دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در استان خراسان رضوی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21538 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 48
21539 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مرمت بناهای تاریخی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
21625 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری با آزمون هردو 30
21626 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مجسمه سازی با آزمون هردو 30
21627 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی با آزمون هردو 20
21628 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری با آزمون هردو 20
21629 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی مجسمه سازی با آزمون هردو 10
21630 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی با آزمون هردو 15
21832 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ثامن - نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21836 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21841 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی طراحی صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21855 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21865 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21866 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21867 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نقاشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21868 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی نوازندگی موسیقی ایرانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21871 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی ارتباط تصویری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی طراحی پارچه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی طراحی پارچه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی کتابت و نگارگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
21744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50