کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12124 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 40
هنر - مناطق محروم 13469 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مرمت و احیای بناهای تاریخی زن - مرد 2