کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12188 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12189 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی زن - مرد 35
هنر - با آزمون 12190 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری زن - مرد 10