کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12225 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی زن - مرد 25
هنر - با آزمون 12226 نوبت دوم با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی زن - مرد 7