کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه هنر در دسته بندی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
هنر - با آزمون 12446 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان سینما زن - مرد 100
هنر - صرفا سوابق 12447 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن 60
هنر - صرفا سوابق 12448 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان بازیگری زن - مرد 60
هنر - صرفا سوابق 12449 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نقاشی زن 60
هنر - صرفا سوابق 12450 غیرانتفاعی صرفا با سوابق تحصیلی موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان اصفهان نوازندگی موسیقی ایرانی زن - مرد 60