دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در استان کردستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21609 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون هردو 35
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12840 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نوازندگی موسیقی ایرانی با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان کردستان دانشگاه کردستان - سنندج