دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
شماره تماسهای ساختمان مرکزی دکتر چمران(شماره1) 33416811 الی 20 آدرس: شهرری، جاده ورامین ، سه راه تقی آباد، انتهای خیابان شهید عربخواری، کدپستی:1865865399 و آدرس پست الکترونیک:Reypnu@rey.tpnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 5
23867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری با آزمون هردو 5
23868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران روانشناسی با آزمون هردو 5
23869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 5
23870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 5
23871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 5
18910 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18911 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18912 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18913 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18914 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
18915 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18916 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
23872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
23873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10