دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس روانشناسی با آزمون هردو 5
19350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس آمار و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
24661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5