دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
بم بزرگراه خلیج فارس دانشگاه پیام نور 2218415-17
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 80
24826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی کاربردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 8
24831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5