دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
رفسنجان - کیلومتر 5 جاده یزد پست الکترونیک: تلفن دانشگاه: 34356560-34356548-34356549
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا با سوابق تحصیلی هردو 20
19451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان فیزیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40
19453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4
24842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
24845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5
24847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 5