دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
75 و 50 درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود. 2) خوابگاه خودگردان براي ، 1) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته، در پايان هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از 100 دانشجويان در حد محدود و با پرداخت هزينه مربوطه فراهم خواهد شد. 3) نشاني: رشت، جاده لاكان، بلوار پورفسور سميعي، شهرك سيداحمد خميني. تلفن:73-33424372-013
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17521 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی انرژی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17522 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17523 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17524 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی صنایع صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17525 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17526 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17527 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17528 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی مکانیک صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17529 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان مهندسی هوافضا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60