دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) امكانات خوابگاه فراهم نمي باشد. 2) تسهيلات براي دانشجويان ممتاز از قبيل تخفيف شهريه و... در نظر گرفته مي شود. 3) نشاني: بابل، كمربندي شرقي ، ميدان شهيد بزاز، چهارراه معتمدي، خيابان تربيت معلم. تلفن: 7-32379913-011
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
17921 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران اقتصاد اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26075 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26076 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10