دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) نفرات اول تا سوم هر رشته در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار مي باشند. 2) دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه مي توانند از امكان معرفي به خوابگاه خودگردان استفاده نمايند. 3) نشاني: رامسر، ميدان بسيج، جنب اداره گاز. تلفن:3-5230511-0192
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26108 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی با آزمون هردو 6
17931 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17932 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17933 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17934 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17935 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17936 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردان فنی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17937 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26109 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26110 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6