دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر م يباشد. 2) به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم هر ترم به ترتيب 30و20و10 درصد از شهريه ثابت ترم بعد تخفيف داده مي شود. 3) دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در رقابت هاي علمي، فرهنگي و ورزشي در سطح استان يا كشور حائز رتبه اول تا سوم گردند، براساس ضوابط مصوبه هيأت موسس از تخفيف بهره مند خواهند شد. 4) فرزندان و همسران شاهد و ايثارگر با ارائه گواهي معتبر از بنياد شهيد انقلاب اسلامي از تسهيلات ويژه بهره مند خواهند تلفن:43227222 و 8-43273801-011
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18010 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18011 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18012 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26152 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26153 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26154 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26155 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26156 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26157 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10