دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
نشاني: گلپايگان، ميدان معلم، كيلومتر 2 جاده خمين. تلفن:7-57243244 نمابر:50-57243249-031
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17726 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17727 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی عمران صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17728 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17729 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17730 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردان فنی برق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17731 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردانی معماری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
25942 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25943 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25944 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
25945 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10