دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی ریاضی و فنی در موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) به دانشجويان رتبه اول هر دوره 25 % تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده مي شود. 2) موسسه هيچگونه تعهدي براي تامين خوابگاه براي برادران و خواهران ندارد ، ولي در زمينه تهيه پانسيون و خوابگاه هاي مناسب در سطح شهر همكاري هاي لازم را بعمل خواهد آورد. 3) طبق ضوابط وزارت علوم، به دانشجويان وام تعلق م يگيرد. 4) به دانشجويان يك وعده غذاي گرم داده مي شود. 5) نشاني: سمنان، ميدان استاندارد، شرق مصلي، خيابان شهيد احمد يروشن. تلفن:93-33439790-023
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18386 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26453 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26454 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26455 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6
26456 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10
26457 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 10