دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در پیام نور در رشته مجموعه علوم جغرافیایی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 15
10461 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10462 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 10
10463 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش هرمزگان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10464 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10465 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10466 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 15
10467 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 10
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10584 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10585 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد تیران اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج البرز جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10597 پیام نور پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
10606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10681 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال و بختیاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم اباد لرستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20
10702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی هر دو 20