دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در رشد حرکتی در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11215 روزانه دانشگاه اراک مرکزی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 13
11216 روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی فقط زن 6 فقط زن
11217 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11218 روزانه دانشگاه تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 8
11219 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11220 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11221 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11222 روزانه دانشگاه شیراز فارس رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11223 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11245 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7
11246 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی فقط زن 5 فقط زن
11247 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11248 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 4
11249 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5
11250 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11251 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 2
11268 مجازی دانشگاه تهران تهران رشد حرکتی آموزش محور هر دو 40 آموزش محور
11270 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 7 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11271 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)  البرز رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 10
11272 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 5 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11273 پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 3 محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
11282 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران رشد حرکتی آموزشی پژوهشی هر دو 20