دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور در غیرانتفاعی در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 96

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11438 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین (محل تحصیل پژوهشگاه ورزشی تربیت و علوم ورزشی واقع در تهران) تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 20 با همكاري مشترك با پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
11439 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11440 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11441 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11617 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20
11618 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین (محل تحصیل پژوهشگاه ورزشی تربیت و علوم ورزشی واقع در تهران) تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20 با همكاري مشترك با پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
11619 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود-مشهد خراسان رضوی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20
11620 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20
11621 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی هر دو 20
11622 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11623 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی فقط زن 15 فقط زن
11624 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی فقط مرد 15 فقط مرد
11625 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11626 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11627 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11628 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11629 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11630 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20
11631 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشی پژوهشی هر دو 20